Νήματα Everline

Η εφαρμογή της τεχνικής τοποθέτησης των νημάτων Everline στο δέρμα για διόρθωση της χαλάρωσης αποτελεί μία πολύ απλή διαδικασία , χωρίς τομές ή σημάδια.

Τα νήματα Everline αποτελούνται από ειδικά απορροφήσιμο υλικό όμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των απορροφήσιμων ραμμάτων με χρόνο ζωής 2-3 μήνες.

Το αποτέλεσμα της ανόρθωσης διαρκεί 1 – 1,5 χρόνο γεγονός που οφείλεται στο ότι τα νήματα επάγουν τοπικό πολλαπλασιασμό και ενεργοποίηση των ινοβλαστών, των κυττάρων δηλαδή που παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη.

Τα νήματα Everline τοποθετούνται εύκολα και ανώδυνα με τη χρήση αναισθητικής κρέμας στην υπό θεραπεία περιοχή από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρό.

Απαιτείται η τοποθέτηση αρκετών νημάτων Everline ανά περιοχή για να έχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Παρατηρείται άμεσα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που όμως οφείλεται σε οίδημα γύρω από το νήμα ενώ για το τελικό αποτέλεσμα θα απαιτηθεί να περάσουν 2-3 μήνες.

Ο ασθενής δεν πονά και δε χρήζει οποιασδήποτε αγωγής μετά την εφαρμογή των νημάτων Everline οπότε και μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του υποχρεώσεις.