Συμφωνία κοινής προώθησης προϊόντος με Rafarm

H LAB NEWMED PHARMACEUTICALS LTD , υπέγραψε  συμφωνία με την RAFARM για την συν-προώθηση στην ελληνική αγορά του προϊόντος  :

MESMOR.