Τέσσερα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα στην Ελληνική αγορά

Έναρξη προώθησης στην Ελληνική αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων

  • Tremital
  • Mekice 15mg
  • Lodrec 20mg
  • Mesmor tabs