Στόχοι - Όραμα

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της lab. NewMed pharmaceuticals είναι η ποιότητα των προϊόντων που διακινεί. Για αυτόν τον λόγο συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στους τομείς των δραστηριοτήτων μας.

Παράλληλα διευρύνουμε συνεχώς τις επιχειρηματικές συνεργασίες μας, με εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση διεθνώς, τόσο στα γενόσημα, όσο και στα καινοτόμα προϊόντα.

Ερευνάμε για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που έχουν σαν γνώμονα, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρόντων φαρμακευτικών αγωγών και της ποιότητας ζωής του Έλληνα ασθενή. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα πρόσβασης στον Έλληνα ασθενή, μέσω του ιατρικού κόσμου, στις πρωτοποριακές τάσεις της φαρμακευτικής έρευνας.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια που προσφέρουν τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένη και αναγνωρισμένη από τους επίσημους φορείς και τους καταναλωτές. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ικανοποίηση των πελατών μας και λειτουργούμε με μοναδικό σκοπό να αποτελέσουμε για αυτούς ένα μόνιμο συνεργάτη και έναν αξιόπιστο σύμβουλο.